Психологічна діагностика залежності при наркоманії та алкоголізмі

Психологічна діагностика залежності пацієнта є однією з основ в роботі центру реабілітації "Стимул". Психологічна діагностика необхідна для комплексного аналізу та оцінки особистісних якостей і загального психологічного стану пацієнта.

”Психологічна

На початковому етапі лікування наркоманії, алкоголізму або інших залежностей проведення психодіагностики дає цінні дані про особливості характеру, особистості та поведінки пацієнта. Ця інформація допомагає виробити подальшу схему лікування і підібрати методи, виходячи з індивідуальних особливостей пацієнта центру.

У нашому наркологічному центрі в якості методів психологічної діагностики при наркоманії та алкоголізмі застосовуються: інтерв'ю - письмові роботи та різні види тестування. Для оцінки емоційного стану клієнта центру застосовується відповідна методика. Рівень агресії або рівень здатності до адаптації визначається за допомогою методики Почебут.

На першому етапі адаптації клієнта до програми центру реабілітації "Стимул" велика увага приділяється психо-емоційній сфері. Вивчаються особливості емоційних реакцій, саме розуміння почуттів і емоцій, емоційна зрілість в цілому. Для цього використовуються шкала Холла для визначення рівня емоційного інтелекту EQ. Для вимірювання рівня нездатності словами описувати свої емоції застосовується шкала алекситимії.

Унікальність нашого центру реабілітації полягає в тому, що процес психологічного тестування здійснюється за допомогою багатофакторного методу дослідження особистості MMP. Так само в процесі реабілітації рівень усвідомлення клієнтом своєї життєвої ситуації, його ставлення до вживання і речовини визначається на підставі написання ним робіт за 12 кроками.

Методи психологічної діагностики залежності при наркоманії та алкоголізмі, що застосовуються фахівцями реабілітаційного центру "Стимул" дають можливість з великим ступенем вірогідності виявити риси та особливості характеру пацієнта, оцінити модель поведінки, стиль спілкування, загальний психо-емоційний стан, рівень стресостійкості, а так же прогнозувати можливі рецидиви захворювання.

Наркологический реабилитационный центр. Лечение наркомании и лечение алкоголизма в Харькове.

НАРКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "СТИМУЛ"

наші переваги

Індивідуальний підхід
Анонімність

Виїзд лікаря-нарколога
на дом

Зняття
абстинентного синдрому

Демократична
цінова політика

Доставка пацієнта
до місця лікування